Info PI4F

Radioclub Haaglanden werd opgericht op 26 oktober 2006 en is een vereniging die niet gelieerd is aan de VRZA of Veron.Vanwege de grootte (18 leden) van de vereniging bestaat het bestuur uit 3 mensen te weten.

Ferdi Daleman,PD9FJ (voorzitter & secretaris)

Hans Pluijgers,PA3HGT (penningmeester)

Marco Bokma,PD2EAW (bestuurslid).

Het beheer van de apparatuur en antenne’s ligt bij PD2EAW en PA3HGT.
De antenne’s zijn separate full size open dipolen voor 40,80 en 160 meter.
Daarnaast hebben we voor 20 tot 10 meter een Optibeam OB9-5 en voor 6 meter een Optibeam OB5-6.
Voor 2 meter en 70 cm is er een X50 stok van Diamond.
Het QTH is Kwintsheul en met deze link is in googlemaps te vinden waar Radioclub Haaglanden is gevestigd.

Doelstelling

Radio Club Haaglanden heeft tot doel het zendamateurisme uit te dragen in de breedste zin des woords, dit doen we door middel van experimenten en deelname aan
evenementen en ook houden we contact met elkaar over de radio hobby.

De roepletters die de vereniging voert is PI4F en is wisselend actief met contesten met als hoofdmoot de PACC-contest.
Bijna alle leden hebben een officiële zendmachtiging gekregen na het met goed resultaat afleggen van het examen op gebied van zendtechniek, elektronica, machtigingsvoorwaarden en soms ook CW (morse ).
Het is geen vereiste om lid te kunnen worden, de meesten worden zo enthousiast dat men vanzelf voor de examens opgaat! Uiteraard hebben we ook de non-gelicensieerde luisteramateurs welke met evenementen zelfs even zendamateur kunnen worden door onder begeleiding de clubcall te gebruiken.

Lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25,00 per jaar (2016).  De kosten van het lidmaatschap dienen te worden voldaan voor 1 november van het nieuwe jaar.
De kosten kunnen worden overgemaakt aan: ING rekening 28 63 727 (IBAN: NL66 INGB 0002 8637 27) tnv  Radio Club Haaglanden .

Vermeld direkt de relevante gegevens zoals callsign of  luisternummer. Let op lidmaatschap wordt alleen mogelijk na acceptatie van het bestuur.

Aanmelding in het derde kwartaal of later betekend €12,50 lidmaatschap voor het nog lopende halve jaar. Vanaf de eerstvolgende jaarwisseling volgt een gewoon jaar lidmaatschap.

De lidmaatschapgelden worden gebruikt om de eerste kosten te dekken (vergunning aanvragen, locaties etc.) bij heel grote evenementen kan het zijn dat dit niet kostendekkend is, dit zal dan vooraf bekend gemaakt worden en iedereen die bij dat desbetreffende evenement mee wil doen deelt mee in de huidige kosten. Let wel : wij hebben geen winstoogmerk, alles dat in de vereniging geinvesteert wordt gebruikt voor de vereniging. Het opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren voor 1 november per email.

Disclaimer

Radio Club Haaglanden (hierna RCH) zet zich naar alle redelijkheid in voor juiste en
actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor
juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze
site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. RCH aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het
niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze
site. Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites
waarvoor de RCH geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. RCH behoudt zich te
allen tijde het recht voor om de inhoud van de site alsmede de benodigde
software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. RCH behoudt zich
het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of
van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In
aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en
bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt.
Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel
gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RCH. Ook op de
benodigde (server-side) software, waarmee de inhoud van deze site via het
Internet toegankelijk wordt gemaakt rust auteursrecht. Deze software mag op
geen enkele manier worden verveelvoudigd.

Privacy

Persoonsgegevens,die door gebruikers van de site aan RCH worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een aanmelding, zijn voor gebruik van RCH en zullen niet aan derden worden afgestaan.